ჯანელიძე

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ჯანელიძე შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: