სოციალური რომანი — ლიტერატურული ჟანრი, რომელშიც ყურადღება გამახვილებულია საზოგადოების, ხალხის პრობლემებზე. სოციალური რომანის გმირი შეიძლება იყოს ჩვეულებრივი მუშა, გლეხი და დაბალი საზოგადოებრივი ფენის წარმომადგენელი. სოციალური რომანი წარმოიშვა მეცხრამეტე საუკუნის ბოლოს და მეოცე საუკუნის დასაწყისში, როდესაც ხალხში სოციალიზმის იდეები გავრცელდა.

სოციალური ნაწარმობებია:

სქოლიო რედაქტირება