საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (საია) — საზოგადოებრივი ორგანიზაცია; საქმიანობა დაიწყო როგორც პროფესიონალ იურისტთა გაერთიანებამ, რომელმაც მიზნად დაისახა იურისტის პროფესიის გარშემო არსებული უარყოფითი სტერეოტიპის შეცვლა და საკუთარი პროფესიონალიზმის, კომპეტენტურობისა და საქმიანობის მაგალითზე იურიდიული პროფესიის განვითარების ხელშეწყობა, ადამიანის უფლებათადაცვა, სამართლებრივი სახელმწიფოს ჩამოყალიბებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების მხარდაჭერა.

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
დევიზი კანონის უზენაესობა სამართლიანობისთვის
აბრევიატურა საია
შეიქმნა 1994 წლის სექტემბერი
სტატუსი მოქმედი
თავმჯდომარე ნიკოლოზ სიმონიშვილი
gyla.ge

„საია“ დაფუძნდა 1994 წლის 9 სექტემბერს, ოფიციალურად კი რეგისტრაცია გაიარა 1994 წლის 21 სექტემბერს, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციამ (კავშირმა). „საია“ წარმოადგენს წევრობაზე დაფუძნებულ ორგანიზაციას. დღესდღეობით „საია“ 700-მდე წევრს აერთიანებს.

წლების განმავლობაში „საია“ ახორციელებს საქმიანობას შემდეგი მთავარი მიმართულებებით:

  • უფასო იურიდიული დახმარების სისტემის განვითარება;
  • იურიდიული სწავლება და სამოქალაქო განათლება;
  • საქართველოს კანონმდებლობის სრულყოფა;
  • უფლებადარღვეულ მოქალაქეთა სასამართლო წარმომადგენლობა და სტრატეგიული სამართალწარმოება;
  • იურისტთა პროფესიული დაოსტატება;
  • სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება;
  • ინფორმაციის თავისუფლებისა და გამჭვირვალეობის ხელშეწყობა.

საია საქმინობას ახორციელებს თბილისსა და რვა რეგიონში:

ორგანიზაციის თავმჯდომარეები

რედაქტირება

რესურსები ინტერნეტში

რედაქტირება