პორტუგალიური ენა

(გადამისამართდა გვერდიდან პორტუგალიური)

პორტუგალიური ენაპორტუგალიელთა და ბრაზილიელთა ენა, მიეკუთვნება ინდოევროპული ოჯახის რომანულ ენებს .

ზოგადი ცნობები

რედაქტირება
 • მოლაპარაკეთა რაოდენობა: >160 მლნ
 • ენის კოდი: pt
 • სახელწოდება: pt - Português; en - Portuguese; eo - Portugala
 • დამწერლობა: ლათინური

ოფიციალური ენა:

სხვა ქვეყნები და დამოკიდებულებები

რედაქტირება

გრამატიკა

რედაქტირება

პორტუგალიურ ანბანში 23 ასოა, ნასესხებ სიტყვებში გამოიყენება აგრეთვე y, k და w. ენაში არის დიგრაფები - nh, lh, ch, ss. დიგრაფების გარდა, ასო h არ გამოითქმება. მახვილის ნიშანი ერთდროულად გამოხატავს აქცენტსაც და ხმოვნის ღია და დახურულ მდგომარეობას. სტრიქონსზედა ნიშანი '~' ხმოვნის ან დიფთონგის ცხვირისმიერ წარმოთქმას აღნიშნავს.

პორტუგალიის თავისებურება ის არის, რომ მისი ენობრივი ცენტრი (კოიმბრისა და ლისაბონის რაიონები) უფრო სამხრეთით მდებარეობს, ვიდრე ესპანეთის ასეთივე ცენტრი. ამის გამო ზოგიერთი ენობრივი ნიშანი, რაც ესპანურში სამხრეთ დიალექტებში შეინიშნება, პორტუგალიაში საერთო ლიტერატურული ნორმაა.

პორტუგალიური ენა ჩამოყალიბდა გვიანდელი ლათინურის ლუზიტანური ვარიანტის საფუძველზე კელტური და იბერიული სუბსტრატების მონაწილეობით. რომაული პროვინცია ლუზიტანიისაგან პორტუგალიურ ენაში შემორჩა სიტყვები: luso - ლუზოფონი, idioma luso - პორტუგალიური ენა, lusófilo - პორტუგალისტი.

ფრაზები და სიტყვები

 • გამარჯობა - Olá
 • კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება - Bem-vindo
 • გმადლობთ - Obrigado; Obrigada
 • კი / არა - Sim / Não
 • გეთაყვა - Se faz favor; Por favor
 • ნახვამდის - Adeus; Até a vista; Até logo
რიცხვები
 • 1 - um/uma, 2 - dois/duas, 3 - três, 4 - quatro, 5 - cinco, 6 - seis, 7 - sete, 8 - oito, 9 - nove, 10 - dez, 11 - onze, 12 - doze, 13 - treze, 14 - quatorze[1]/catorze[2], 15 - quinze, 16 - dezesseis[1]/dezasseis[2], 17 - dezessete[1]/dezassete[2], 18 - dezoito, 19 - dezenove[1]/dezanove[2], 20 - vinte, 21 - vinte e um/uma, 22 - vinte e dois/duas, 30 - trinta, 40 - quarenta, 50 - cinqüenta[1]/cinquenta[2], 60 - sessenta, 70 - setenta, 80 - oitenta, 90 - noventa, 100 - cem, 101 - cento e um/uma, 200 - duzentos/-as, 300 trezentos/-as, 400 - quatrocentos/-as, 500 - quinhentos/-as, 600 - seiscentos/-as, 700 - setecentos/-as, 800 - oitocentos/-as, 900 - novecentos/-as, 1000 - mil
[1] - ბრაზილიაში; [2] - პორტუგალიაში

ლიტერატურა

რედაქტირება

რესურსები ინტერნეტში

რედაქტირება