პორტუგალიელები - ხალხი, პორტუგალიის ძირითადი მოსახლენი (9,8 მლნ).


  • სახელები: ფრანგულად - Portugais; რუსულად - Португальцы.
  • საერთო რაოდენობა: 13,44 მლნ.
  • ენა: პორტუგალიური.
  • მორწმუნეები: ძირითადად კათოლიკები.