ონტოფოაბაშის მუნიციპალიტეტის სოფლების პირველი ონტოფოსა და მეორე ონტოფოს ძველი სახელწოდება.

ლიტერატურარედაქტირება