თავისუფალი ქალაქისაღვთო რომის იმპერიაში ეწოდებოდა ქალაქს, რომელიც მოახერხებდა თავი დაეხსნა ეპისკოპოსის ან არქიეპისკოპოსის ვასალობისგან. ასეთი ქალაქები იყვნენ:

საღვთო რომის იმპერიაში 1648 წელს არსებული თავისუფალი ქალაქები

განსხვავებით საიმპერიო ქალაქებისგან თავისუფალი ქალაქები ვალდებულები არ იყვნენ გადასახადები ეხადათ და სამხედრო დახმარება მიეწოდებინათ წმინდა რომის იმპერიის იმპერატორისთვის. სამხედრო სამსახური თავისუფალი ქალაქის მოქალაქეებს ევალებოდათ მხოლოდ თვითონ ქალაქის დაცვის ან ჯვაროსნული ლაშქრობების დროს.

თავისუფალი ქალაქის ამ კლასიკურ განსაზღვრებას არ შეესაბამება გერმანულ კავშირში 1815-1866 შემავალი ქვეყნების 4 „თავისუფალი ქალაქი“:

გამონაკლის შემთხვევაში „თავისუფალი ქალაქი“ ეწოდებოდა დანციგსაც, რომელიც 1920-1939 წლებში ერთა ლიგის პროტექტორატის ქვეშ იდგა.

ლიტერატურარედაქტირება

  • Urs Hafner: Republik im Konflikt. Schwäbische Reichsstädte und bürgerliche Politik in der frühen Neuzeit. Bibliotheca Academica, Tübingen 2001, ISBN 3-928471-36-8
  • André Krischer: Reichsstädte in der Fürstengesellschaft. Politischer Zeichengebrauch in der Frühen Neuzeit. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2006, ISBN 3-534-19885-9.
  • Richard Schmidt: Deutsche Reichsstädte. Hirmer, München 1957.