დემეტრე

მრავალმნიშვნელოვანი

დემეტრე — მამაკაცის საკუთარი სახელი, ბერძნული დემეტრიუსის ქართული ფორმა. სახელის წარმოშობა დაკავშირებულია მიწათმოქმედების ქალღმერთთან დემეტრასთან. საქართველოში ასევე გავრცელებულია სახელის რუსული ვარიანტი დიმიტრი.

დემეტრე შეიძლება აღნიშნავდეს: