დიმიტრი

მამაკაცის საკუთარი სახელi

საკუთარი სახელი დიმიტრი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: