ბალტურ-სლავური ენები

ბალტო-სლავური ენები ეკუთვნის ინდოევროპულ ენათა ოჯახს და შედგება სლავური და ბალტიური ქვეოჯახებისგან.

სლავური ენები რედაქტირება

სლავური ენები იყოფა 3 ძირითად შტოდ. ესენია:

ბალტიური ენები რედაქტირება

ბალტიური ენები იყოფა ორ ძირითად შტოდ, აღმოსავლეთ და დასავლეთ შტოებად, დასავლეთბალტიური ყველა ენა გამქრალია.