ჯაყელი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ჯაყელი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: