ყვარყვარე I ჯაყელისამცხე-საათაბაგოს ათაბაგი 1334-1361. მამის სარგის II-ის გარდაცვალების (1334) შემდეგ ყვარყვარე I ათაბაგად დასვა საქართველოს მეფემ გიორგი V ბრწყინვალემ. ამ აქტით სამცხე-საათაბაგო, რომელიც პოლიტიკურად 1266-იდან გამოყოფილი იყო საქართველოს სამეფოსთან და უშუალოდ ემორჩილებოდა ილხანების მონღოლთა სახელმწიფოს, კვლავ საქართველოს შეუერთდა და საქართველოს სახელმწიფოს პოლიტიკური ერთიანობა აღდგა.

ყვარყვარე I
სამცხე-საათაბაგოს ათაბაგი
მმართ. დასაწყისი: 1334
მმართ. დასასრული: 1361
წინამორბედი: სარგის II
მემკვიდრე: შალვა
გარდ. თარიღი: 1361
დინასტია: ჯაყელები
მამა: სარგის II

ლიტერატურა

რედაქტირება
წინამორბედი:
სარგის II
სამცხის ათაბაგი
1334 - 1361
შემდეგი:
ბექა II