ჯიაჯაყ ჯაყელიტრაპიზონის დედოფალი, იმპერატორ ალექსი II-ის მეუღლე.

ჯიაჯაყი იყო სამცხის ათაბაგის ბექა I-ის ასული. ჯიაჯაყისა და ალექსი II-ის ქორწინება შედგა დაახლოებით 1300 წელს.

ოჯახი რედაქტირება

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება