სტრუქტურული ტიპების სია

ამ სტატიაში ჩამოთვლილია ძირითადი სტრუქტურული ტიპები, რომელიც დამახასიათებელია არაორგანული ქიმიური ნივთიერებებისათვის.

მარტივი ნივთიერებები

რედაქტირება
სახელწოდება აღნიშვნა პირსონის სიმბოლო სივრც. ჯგ. აღწერა კოორდ. რიცხვი მაგალითები
Cu A1 cF4 Fm3m (225) კუბური წახნაგცენტრირებული ბრავეს სტრუქტურა (სამფენიანი მჭიდრო შეფუთვა) 12 Cu, Al, Ni, Pd, Ag, Pt, Au, Pb
α-Fe A2 cI2 Im3m (229) კუბური მოცულობაცენტრირებული ბრავეს სტრუქტურა 8 Fe, Na, K, V, Cr, Nb, Mo, Ba
Mg A3 hP2 P63/mmc (194) ჰექსაგონალური (ორფენიანი) მჭიდრო შეფუთვა 12 Mg, Be, Te, Co, Zn, Y, Re, Os
α-La A3' hP4 P63/mmc (194) ოთხფენიანი მჭიდრო შეფუთვა 12 La, Pr, Nd, Pm
ალმასი A4 cF8 Fd3m (227) აჟურული სტრუქტურა ოთხკოორდინირებული ატომის 4 C (ალმასი), Si, Ge, α-Sn
β-Sn A5 tI8 I41/amd (141) დამახინჯებული A4 4+2 β-Sn
In A6 tI2 I4/mmm (141) დამახინჯებული A2 8 In, Pa
α-As A7 hR2 R-3m (166) გოფრირებული ფენა 3 α-As, Sb, Bi, C (რომბოედრული გრაფიტი), β-O2
γ-Se A8 hP3 P3121 (152) ჯაჭვური 2 γ-Se, Te
გრაფიტი A9 hP4 P63/mmc (194) ფენიანი 3 C (გრაფიტი)
α-Hg A10 hP1 R-3m (166) დამახინჯებული A1 6+6 α-Hg, ახლოსაა β-Po (Ai)
α-Ga A11 oC8 Cmca (64)   3+3+3 α-Ga, ფორმალურად I2, Cl2, Br2 (А14) და P (შავი) (A17)
α-S A16 oF128 Fddd (70) მოლეკულებისაგან S8 2 α-S
α-Po Ah cP1 Pm3m (221) ბრავეს კუბური პრიმიტიული სტრუქტურა 6 α-Po

ბინარული ნაერთები

რედაქტირება
სახელწოდება აღნიშვნა პირსონის სიმბოლო სივრც. ჯგ. აღწერა კოორდ. რიცხვი (A) კოორდ. რიცხვი(B) მაგალითები
NaCl B1 cF8 Fm3m (225) კუბური წახნ.ცენტრ.სტრუქტ შეფუთვა B, A ავსებს მთლიან ოქტაედრულ სიცარიელებს 6 6 NaCl, KBr, LiF, ZrO, MgO, BaS, PbS, UC
CsCl B2 cP2 Pm3m (221) მარტივი კუბური შეფუთვა B, A ავსებს ყველა სიცარიელეს 8 8 CsCl, CsBr, CsI, RbCl, AlCo, AgZn, BeCu, RuAl
სფალერიტი B3 cF8 F-43m (216) კუბური წახნ.ცენტრ. შეფუთვა B, A ავსებს 1/2 ტეტრაედრული სიცარიელეს 4 4 ZnS (სფალერიტი), AgI, AlP, BAs, CdS, CuF, GaAs, SiC
ვურციტი B4 hP4 P63mc (186) ჰექსაგ. მჭიდრო შეფუთვა B, A ავსებს ტეტრაედრულ სიცარიელის 1/2 4 4 ZnS (ვურციტი), ZnO, SiC, AlN, CdSe
NiAs B81 hP4 P63mmc (194) ჰექსაგ. მჭიდრო შეფუთვა B, A ავსებს ყველა ოქტაედრულ სიცარიელეს 6 6 NiAs, CoTe, CrSe, FeS, NiSn, PtB, VP, ZrTe
HgS B9 hP6 P3221 (154)   2 2 HgS, HgO
PbO B10 tP4 P4/nmm (129)   4 2 PbO, BiIn, FeSe, FeS, SnO
γ-CuTi B11 tP4 P4/nmm (129)   9 9 γ-CuTi, AuCu, AlRe
BN B12 hP4 P63mmc (194) ფენებიანი გრაფიტისმაგვარი სტრუქტურა 3 3 BN
NiS B13 hR6 R3m (160)   8 8 NiS, β-FeS
GeS B16 oP8 Pnma (62) ფენებიანი, დამახინჯებული B1 3 3 GeS, GeSe, SnS, SnSe
CuS B18 hP12 P63mmc (194)   4 4 CuS, CuSe
AuCd B19 oP4 Pmma (51)   10 ? AuCd, AuTi, CdMg, IrMo, IrW, MoRh, NbRh, PdTi

რესურსები ინტერნეტში

რედაქტირება