მაკედონისტიკა — მეცნიერული დისციპლინა, რომელიც დაკავებულია მაკედონური ენის, მაკედონური ლიტერატურის შესწავლით. მაკედონისტიკას სხვაგვარად ასევე მაკედონურ ფილოლოგიასაც უწოდებენ, მაგრამ მაკედონური ფილოლოგია მაინც ამ სამეცნიერო დისციპლინის მხოლოდ ერთ ნაწილს აღნიშნავს.

მაკედონისტიკა არის სლავისტიკური, კერძოდ კი დასავლეთსლავისტიკური მეცნიერების ერთ-ერთი დარგი, თუმცა თავისი უფრო ფართო მნიშვნელობით შეიძლება მოიცავდეს მაკედონელი ერის ისტორიულ, ქვეყანათმცოდნეობით, კულტუროლოგიურსა და სხვადასხვაგვარ მეცნიერულ შესწავლასა და კვლევას.

მაკედონურ ენას ბულგარეთში ბევრი ენათმეცნიერი არ განიხილავს როგორც დამოუკიდებელ ენას, არამედ მას ბულგარული ენის დიალექტს უწოდებს. ამ მიზეზი არის ის, რომ მაკედონური ენა XX საუკუნის 20-იან წლებამდე ბულგარეთისა და ბულგარელი ხალხის ნაწილს წარმოადგენდა.

იხილეთ აგრეთვე რედაქტირება

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება