უკრაინისტიკა (უკრ. українознавство, სამეცნიერო ტრანლიტერაციით ukrajinoznavstvo) ჰქვია სამეცნიერო-კვლევითსა და საუნივერსიტეტო დისციპლინას, რომელიც უკრაინული ენისა (იმავე რუთენული) და ლიტერატურის შესწავლითაა დაკავებული და მას უკრაინულ ფილოლოგიასაც უწოდებენ. სიტყვის ფართო გაგებით უკრაინისტიკაში უკრაინელები, ისტორიისა და ქვეყანათმცოდნეობის შემწავლელ დარგებსაც მოიაზრებენ.

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება

იხილეთ აგრეთვე რედაქტირება