ბოჰემისტიკა

ბოჰემისტიკა წარმოადგენს სამეცნიერო-კვლევითი და საუნივერსიტეტო დისციპლინას, რომელიც ჩეხური ენისა და ლიტერატურის შესწავლითაა დაკავებული.

ბოჰემისტიკა არის სლავისტიკური, კერძოდ კი დასავლეთსლავისტიკური მეცნიერების ერთ-ერთი დარგი, ანუ ამ დარგს ჩეხურ ფილოლოგიაც ჰქვია, თუმცა თავისი უფრო ფართო მნიშვნელობით შეიძლება მოიცავდეს ჩეხი ერის ისტორიულ, ქვეყანათმცოდნეობით, კულტუროლოგიურსა და სხვადასხვაგვარ მეცნიერულ შესწავლასა და კვლევას.

სახელწოდების შესახებ

რედაქტირება

სიტყვა ბოჰემისტიკა წარმოდგა ლათინური სახელწოდებიდან. ბოჰემია ერქვა უწინ დღევანდელი ჩეხეთის ტერიტორიის სამხრეთ ნაწილში არსებულ ბოჰემიის სამეფოს.

ცნობილი მეცნიერები

რედაქტირება

ცნობილი ბოჰემისტები იყვნენ;

რესურსები ინტერნეტში

რედაქტირება

იხილეთ აგრეთვე

რედაქტირება