ბულგარისტიკა

ბულგარისტიკა არის ბალკანისტიკის ერთ-ერთი სამეცნიერო-კვლევითი და საუნივერსიტეტო დისციპლინა, რომელიც ბულგარული ენისა და ლიტერატურის შესწავლითაა (ბულგარული ფილოლოგია) დაკავებული. ფართო გაგებით ბულგარისტიკის ნაწილად მოიაზრება აგრეთვე თანამედროვე კულტუროლოგია, რომელიც ბულგარელი ერის, მისი ისტორიისა და ქვეყანათმცოდნეობითაა დაკავებული.

იხილეთ აგრეთვე

რედაქტირება