რომის სახელმწიფო
ინსტიტუტები
რომის სამეფო
რომის რესპუბლიკა
რომის იმპერია
პრინციპატი დომინატი
ძირითადი მაგისტრატები:
საგანგებო მაგისტრატები:
სხვა თანამდებობები და წოდებები:
პოლიტიკა და კანონი:

მაგისტრატურები (მაგისტრატები) რომში არჩევითი თანამდებობა. მაგისტრატები უმთავრესად აღმასრულებელ ხელისუფლებას წარმოადგენდნენ. მაგისტრატად არჩევა დიდი პატივი იყო, მათ არანაირი ანაზღაურება არ ეკუთვნოდათ, პირიქით მოვალეობის შესასრულება ხშირად საკუთარი სახსრებით უწევდათ. მაგისტრატები ორ ტიპად იყოფოდა: ძირითადი მაგისტრატები - Magistratus ordinarii და საგანგებო მაგისტრატები - Magistratus extraordinarii. ყველა მაგისტრატი ცენზორის და დიქტატორის გარდა თითო წლის ვადით ირჩეოდა. დიქტატორს სენატი და კონსულები 6 თვის ვადით ირჩევდნენ, ხოლო ცენზორებს 5 წლის ვადით.

ძირითადი მაგისტრატებირედაქტირება

საგანგებო მაგისტრატებირედაქტირება