იმპერიუმი (ლათ. Imperium) — რომის სახელმწიფოს უმაღლესი სამხედრო–სამოსამართლო და ადმინისტრაციული ხელისუფლება, რომელიც ადრე მეფეს ეკუთვნოდა, ხოლო რესპუბლიკის შექმნის შემდეგ მაგისტრატებს (დიქტატორი, კონსული, პრეტორი, ცენზორი, ედილი, კვესტორი) უნაწილდებოდა.

ლიტერატურა

რედაქტირება