ლეჟავა

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ლეჟავა შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: