იანიჩრების აღების სია

ამ სტატიაში წარმოდგენილია ოსმალეთის იმპერიის მთავარი ჯარის, იანიჩარების აღების სია.

იანიჩართა აღა

XVI საუკუნე რედაქტირება

სახელი თანამდებობაზე ყოფნის დრო თანამდების დატოვების მიზეზი
ფერჰად აღა 1515-1516 დაქორწინდა სელიმ I-ის ქალიშვილზე, ბეიჰან სულთანზე. გახდა რუმელიის ბეილერბეი
ქემალედდინ აღა 1516-?
იაქუბ აღა
აიას მეჰმედ აღა 1517-1519 გახდა ანატოლიის ბეილერბეი
ბეჰრამ აღა 1519-1520 გახდა რუმელიის ბეილერბეი
აჰმედ აღა 1520-1521 გახდა რუმელიის ბეილერბეი
ბალი აღა 1521-1523
შუჯაედდინ აღა 1523-1526 დასაჯეს სიკვდილით
ქარა აჰმედ აღა 1526-1529 დაქორწინდა სელიმ I-ის ქალიშვილზე, ფატმა სულთანზე. გახდა ერთ-ერთი პროვინციის გუბერნატორი
მირიალემ ისმაილ აღა 1529-1531[1]
გიუზელჯე რუსთემ აღა 1531-1533/1534[2] გახდა ერთ-ერთი პროვინციის გუბერნატორი
სილაჰთარ ჯაფერ აღა 1533/1534-1534/1535
მირიალემ ალი აღა 1534/1535-1540/1541
ფერჰად აღა 1540/1541-1546 გახდა კასთამონუს სანჯაყ-ბეი
სემიზ ალი აღა 1546-1550 გახდა რუმელიის ბეილერბეი
სინან აღა 1550-?
ფერთევ მეჰმედ აღა
გახდა რუმელიის ბეილერბეი
ბოსტანჯიბაში ისქენდერ აღა 1553-1555 გახდა ვეზირი
დამატი ფერჰად აღა 1555-1558 გახდა კასთამონუს ვალი
შემსი აჰმედ აღა 1558-1561[3] გახდა რუმელიის ბეილერბეი
ჰასან აღა 1561/1562-1562/1563 გახდა ფაშა
აბდულქერიმ აღა 1562/1563-1563/1564
სილაჰდარ მეჰმედ აღა 1563/1564-1565/1566
მუეზინზადე ალი აღა 1565/1566-1567/1568 გახდა კაპუდან-ფაშა
ჯაფერ აღა 1567/1568-1569[4]
სიავუშ აღა 1569-1569/1570
ჩერქეს მუსტაფა აღა 1569/1570-1575/1576
ჯიღალაზადე იუსუფ სინან აღა 1575/1576-1579 გახდა ფაშა
ჯერაჰ მეჰმედ აღა 1579-1581 გახდა ვეზირი
იბრაჰიმ აღა 1581-1581 გახდა ფაშა
არნავუტ ფერჰად აღა 1581-1582
ფაიზელ იუსუფ აღა 1582-1584
აიას ფაშაზადე მუსტაფა აღა 1584-1585
მარაშ მეჰმედ აღა 1585-1586
ჰალილ აღა 1586-?
ჯაფერ აღა
ჰიზირ აღა

-?-1590

გახდა რუმელიის ბეილერბეი
საათჩი ჰასან აღა 1590-1591 გახდა რუმელიის ბეილერბეი
მეჰმედ აღა 1591-1591 გახდა ანატოლიის ბეილერბეი
სილაჰდარ ბოსნალი ჰალილ აღა 1591-1591 გახდა ფაშა
სინან ფაშაზადე მეჰმედ აღა 1591-1592 გახდა რუმელიის ბეილერბეი
იემიშჩი ჰასან აღა 1592-1593/1594
სათირჯი მეჰმედ აღა 1592/1593-1594 გახდა რუმელიის ბეილერბეი
გიუზელჯე მაჰმუდ აღა 1594-1594 გახდა ყარსის ვალი
მუსტაფა აღა 1594-1595 გახდა ბოსნიის ვალი
ჰარამი ალი აღა 1595-1595
ველი აღა 1595-1596[5] გახდა რუმელიის ბეილერბეი
იემიშჩი ჰასან აღა 1595-1595/1596 თირნაქჩი ჰასან აღა 1595/1596-1597
სარიქჩი მუსტაფა აღა 1597-1597
ლალა მეჰმედ ფაშაზადე მუსტაფა აღა 1597-1602 გახდა ვეზირი

XVII საუკუნე რედაქტირება

სახელი თანამდებობაზე ყოფნის დრო თანამდებობის დატოვების მიზეზი
დელი ფერჰად აღა 1603-1603 გახდა შამის ბეილერბეი
ნაქქაშ ჰასან აღა 1604-1604[6] გახდა რუმელიის ბეილერბეი
ქასიმ აღა 1604-1604
იმრაჰორ თურქ აჰმედ აღა 1604-?
ჰასან აღა 1604-1606-1607 თურნაქჩის ძმა
მარიოლ ჰუსეინ აღა 1606-1607-1607 გახდა რუმელიის ბეილერბეი
დამატი ჰალილ აღა 1607-1608/1609 გახდა კაპუდან-ფაშა
იმრაჰორ იბრაჰიმ აღა 1608/1609-1610
დირაქი მეჰმედ აღა 1610-1612
მირიალემ ისმაილ აღა 1612-1613
სუქლუ მუსტაფა აღა 1613-1613
აჰმედ აღა 1613-1614 გახდა ვეზირი
მუსლუ აღა 1614-1616 დაიღუპა ერევნის ალყის დროს
ნიშანჯი მეჰმედ აღა 1616-1616 გახდა ეგვიპტის ბეილერბეი
ალი აღა 1616-1616 გახდა ბოსნიის ვალი
ოჰრილი ჰუსეინ აღა 1616-1617 გახდა ვეზირი
მუსტაფა აღა 1617-1617 დაიღუპა ბაღდადის ალყის დროს
ჰუსეინ აღა 1617-1617
მუსტაფა აღა 1617-1618
იმრაჰორ ჰამიდი მუსტაფა აღა 1618-1619 გახდა ეგვიპტის ბეილერბეი
იუსუფ აღა 1619-1620
ნიღდელი მუსტაფა აღა 1620-1621 გახდა კაპუდან-ფაშა
ალი აღა 1621-1621
ქარა ალი აღა 1621-1622 მოკლეს აჯანყებულმა იანიჩრებმა
დერვიშ აღა 1622-1623 გახდა ბუდინის ბეილერბეი
ბაირამ აღა 1623-1624
ქარა მუსტაფა აღა
ბაირამ აღა 1624-1624 გახდა სულთნის პალატის მცველი
ჰუსრევ აღა 1624-1626/1627 გახდა ვეზირი
ბოსტანჯიბაში მუსტაფა აღა 1626/1627-1627/1628 გახდა შამის ბეილერბეი
დემირქაზიქ ჰალილ აღა 1627/1628-1628/1629
მოსთარლი მუსტაფა აღა 1628/1629-1628/1629 გახდა შამის ბეილერბეი
სოფუ მეჰმედ აღა 1629/-1630 გახდა ბუდინის ბეილერბეი
ჰაჯი ეივად სულეიმან აღა 1629/1630-1631
ჰასან აღა (ჰასან ჰალიფე) 1631-1632[7] მოკლეს აჯანყებულებმა
ქოსე მეჰმედ აღა 1632-1633[8]
მეჰმედ აღა 1633-1634
ქემანქეშ ქარა მუსტაფა აღა 1634-1635/1636 გახდა კაპუდან-ფაშა
შაჰინ აღა 1635/1636-1637/1638 გახდა ტრაბლუსის ბეილერბეი
ქუჩუქ ჰასან აღა 1637/1638-1638
ბიიქლი მუსტაფა აღა 1638-1640
სილაჰდარ სიავუშ აღა 1640-1641/1642
თექელი მუსტაფა აღა 1641/1642-1642 გახდა ერზურუმის ბეილერბეი
ბექთაშ აღა 1642-1643
ვოინუქ/ჰეზარგირადი აჰმედ აღა 1643-1643 გახდა ბოსნიის ბეილერბეი
იმრაჰორ სალიჰ აღა 1643-1644 გახდა დეფტერდარი
შაბან აღა 1644-1645 გახდა მარაშის ბეილერბეი
ფირინჩჯიზადე აჰმეთ აღა 1645-1645
ქარა მუსა აღა 1645-1645 გახდა დეფტერდარი
დებაგ მეჰმედ აღა 1645-1646
ჰამამჯი მეჰმედ აღა 1646-1646
ჰამზა ფაშაზადე მეჰმედ აღა 1646-1646
ჰასეკი ქუჩუქ ჩავუშ მეჰმედ აღა 1646-1648 გახდა ანატოლიის ბეილერბეი
ბოსტანჯიბაში ჯეზაირლი მეჰმედ აღა 1648-1648
ემირ მუსტაფა აღა 1648-1648
ქარაგოზ მეჰმედ აღა 1648-1649
მურად აღა 1649-1649 გახდა დიდი ვეზირი
ქარა ჩავუშ მუსტაფა აღა 1649-1651
ქარა ჰასანზადე ჰუსეინ აღა 1651-1651
შაბან აღა 1652-1653 გახდა მალათიის მუთასარიფი
სულეიმან ქენან აღა 1653-1655 გახდა ვეზირი
მეჰმედ აღა 1655-1656
მეჰმედ აღა 1656-1656 დასაჯეს სიკვდილით
ჩუქადარ მეჰმედ აღა 1656-1656 გარდაიცვალა
ჩუქადარ ჩეთრეფილზადე ჰუსეინ აღა 1656-1656 გახდა ვეზირი
სურაბ მეჰმედ აღა 1656-1657 გახდა ვეზირი და სივასის ბეილერბეი
ჰოჯა ალი აღა 1657-1658
თოფჰანელი მუსტაფა აღა 1658-1660
კუნდაკჩიზადე მუსტაფა აღა 1660-1661 გახდა ვეზირი
სალიჰ აღა 1661/1662-1664 გახდა შამის ბეილერბეი
მუსტაფა აღა 1664-1664 გახდა ფაშა და სივასის ბეილერბეი
მუჰარემ აღა 1664-1665 გახდა ანატოლიის ბეილერბეი
ჩავუშბაში იბრაჰიმ აღა 1665-1667 გახდა ეგვიპტის ბეილერბეი
უზუნ იბრაჰიმ აღა 1667-1668 გახდა ვეზირი
აბდურაჰმან აღა 1668-1674 გახდა ბაღდადის ბეილერბეი
ქარა ჰასანზადე მუსტაფა აღა 1674-1677
ჩელები იბრაჰიმ აღა 1677-1679
თექჰუდალი ბექრი მუსტაფა აღა 1679-1683 გახდა ვეზირი
ჰაჯი ზულფიქარ აღა 1683-1686 გახდა სულთნის პალატის მცველი
ჩოლაქ ჰასან აღა 1686-1687
თექფუდარღლი ბექრი მუსტაფა აღა 1687-1687
ჰარფუთლუ მუსტაფა აღა 1687-1688 გარდაიცვალა
მუეზინზადე ჰასან აღა 1688-1688
ბოსტანჯიბაში მუსა აღა 1688-1688
ქოჯა მაჰმუდ აღა 1688-1690
არაბაჯი ალი აღა 1690-1691
ეღინლი მეჰმედ აღა 1691-1691
დალტაბან მუსტაფა აღა 1691-1692
ჩელები ისმაილ აღა 1692-1692/1693
გურჯი აბდულა აღა 1692/1693-1693/1694 გახდა ბურსის ბეილერბეი
მურად აღა 1693/1694-1695
ჩელები იუსუფ აღა 1695-1695
დელიბალტაზადე მაჰმუდ აღა 1695-1697[9] დაიღუპა ზენტის ბრძოლაში
ქურთ იბრაჰიმ აღა 1698-1701 გახდა მოსულის ბეილერბეი

XVIII საუკუნე რედაქტირება

სახელი თანამდებობაზე ყოფნის დრო თანამდებობის დატოვების მიზეზი
დოღრამაჯი მეჰმედ აღა 1701-1701/1702 გახდა ვეზირი
დელაქ ალი აღა 1701/1702-1702
არნავუტ ოსმან აღა 1702-1702 გახდა ვეზირი
ჰასან აღა 1702-1702
ჩალიქ აჰმედ აღა 1702-1702
ჩელები მეჰმედ აღა 1702-?
ბოსნალი ჰასან აღა
იბრაჰიმ აღა 1704-?
ქოჯა ჰასან აღა ?-1704
ჰუსეინ აღა
თორთუმლუ იბრაჰიმ აღა 1705-1705
ჩელები მეჰმედ აღა 1705-1706
არნავუტ ოსმან აღა 1706-1707 გარდაიცვალა
ბალჰ მეჰმედ აღა 1707-1707
ქარა მუსტაფა აღა 1707-1710
გურჯი იუსუფ აღა 1710-1711 გახდა დიდი ვეზირი
ჩელები მეჰმედ აღა 1711-1712
ქარა მუსტაფა აღა 1712-1713
დელი ბექირ აღა 1713-1713
ქურთ ჰასან აღა 1713-1715
დარბუნე ებუბექირ აღა 1715-1716
ჰასან აღა 1716-1717
მეჰმედ აღა 1717-1718
ჰაჯი მუსტაფა აღა 1718-?
მუჰსინზადე აბდულა აღა ?-1719
მეჰმედ აღა 1719-1724 გარდაიცვალა
ჰასან აღა 1724-1730
სარაჩ მეჰმედ აღა 1730-1730[10] დასაკეს სიკვდილით
მუჰსინზადე აბდულა ფაშა 1730-1731
შაჰინ მეჰმედ ფაშა 1731-1731/1732 გახდა სტამბოლის კაიმაკამი
ქოლე ისმაილ აღა 1731-1732 გახდა რუმელიის ბეილერბეი
აბდულბაქი აღა 1732-1733
ალთინჯი მუსტაფა აღა 1733-1735
აბდულა აღა 1735-1738 გარდაიცვალა
ქარაჰისარი ჰასან აღა 1738-1743 გახდა დიდი ვეზირი
იაზიჯიზადე იბრაჰიმ აღა 1743-1746 გახდა ერზურუმის ბეილერბეი
ქურთ იბრაჰიმ ფაშა 1746-1747
გულჯი მუსტაფა აღა 1747-1748
ჰაჯი ჰასან აღა 1748-1750
გულჯი მუსტაფა აღა 1750-1750
დელი ემირ მეჰმედ აღა 1750-1751
დარბუნეზადე ნუმან აღა 1751-1751
მაჯარ ჰასან აღა 1751-1752
სარი მუსტაფა აღა 1752-1755 გახდა სტამბოლის კაიმაკამი
აჰისქალი მეჰმედ აღა 1755-1755/1756
დიბაჯიზადე იბრაჰიმ აღა 1755/1756-1756
ჩელები მეჰმედ აღა 1756-1758
ვეფალი მეჰმედ აღა 1758-1758
აჰისქალი მეჰმედ აღა 1758-?
ქაფიქირან მეჰმედ აღა
მაჰმუდ აღა 1761-1762
ნიშლი მეჰმედ აღა 1762-1762
ომერ აღა 1762-1763
ჰუსეინ ჰუსნი აღა 1763-1765 გახდა კაპუდან-ფაშა
იექჩეშმ ჰუსეინ აღა 1875-1875
ომერ აღა 1765-1766
დურსუნ მეჰმედ აღა 1766-1766 გახდა კაპუდან-ფაშა
თოფალოღლუ ოსმან აღა 1766-1769
ებრას სულეიმან აღა 1769-1770
ქაფიქირან მეჰმედ აღა 1770-1770
ქალაფათ მეჰმედ აღა 1770-1770
ქაფუჯუ სულეიმან აღა 1770-1772
იეღენ მეჰმედ აღა 1772-1774
ისმაილ აღა 1774-?
ქირქბეშ მუსტაფა აღა
თირიაქი აჰმედ აღა 1776-1776
ქალაფათ მეჰმედ აღა 1776-1778 გახდა დიდი ვეზირი
იბრაჰიმ აღა 1778-1779
ებუბექირ აღა 1779-1779
სულეიმან აღა 1779-1781
ალი აღა 1781-1782
მეჰმედ აღა 1782-1782
მეჰმედ აღა 1782-1783
ებუბექირ აღა 1783-1784
მაჰმუდ აღა 1784-1785
ქარა აჰმედ აღა 1785-1785 გახდა ვეზირი
ფექმეზჯი მეჰმედ აღა 1785-1787
იუსუფ აღა 1787-1787
ჰასან აღა 1787-1789
სალიჰ აღა 1789-1789
ჰასან აღა 1789-1789 გახდა სტამბოლის კაიმაკამი
იაჰია აღა 1789-1791
ფექმეზჯი მეჰმედ ფაშა 1791-1791
ბოშნაკ სულეიმან აღა 1791-1791
არაპზადე მეჰმედ აღა 1791-1792
საიდ აღა 1792-1792
თოქათლი მუსტაფა აღა 1792-1797
ეიუფ აღა 1797-1798
ვეფალი ომერ აღა 1798-1802

XIX საუკუნე რედაქტირება

სახელი თანამდებობაზე ყოფნის დრო თანამდებობის დატოვების მიზეზი
აჰმედ აღა 1802-1802
სეიიდ ჰალილ აღა 1802-1803
თოქათლი მუსტაფა აღა 1803-1804
იბრაჰიმ ჰილმი აღა 1804-1806 გახდა დიდი ვეზირი
ბოშნაკ ოსმან აღა 1806-1806 გარდაიცვალა ხანძრის ჩაქრობის დროს
ფეჰლივან ჰუსეინ აღა 1806-1807 დაიღუპა სილისტრის იანიჩრების აჯანყების დროს
ქასიმ აღა 1807-?
იზმირლი ჰალილ აღა
მეჰმედ აღა 1807-? გარდაიცვალა
მუსტაფა აღა
მეჰმედ აღა 1807-1808
ჰაჯი მეჰმედ აღა 1808-1808
ვანლი მუსტაფა აღა 1808-?
სელიმ აღა 1808-1809
ქაზგანჯი ჰასან აღა 1809-?
ონუნჯუ სალიჰ აღა
მეჰმედ აღა 1812-1812
ლაზქიელი მეჰმედ აღა 1812-?
იაზიჯი მეჰმედ აღა
დასაჯეს სიკვდილით
ოსმან აღა 1815-1815
ჰალილ ჰამიდ აღა 1815-1816
სულეიმან აღა 1816-?
მუსტაფა აღა
ჰასან აღა 1817-1817
ისმაილ აღა 1817-1817
ალი აღა 1817-1823
რუშჩუქლუ ჰუსეინ აღა 1823-1823
ჰასან აღა 1823-?
შაქირ აღა
ალი აღა 1824-1824
სულეიმან აღა 1824-1824
აჰმედ აღა 1824-1825
ჰასან აღა 1825-1825
მეჰმედ ჯელალედინ აღა 1825-1826 იანიჩართა კორპუსი გაუქმდა და დაიშალა

იხილეთ აგრეთვე რედაქტირება

სქოლიო რედაქტირება

  1. [Şuraya git: 1,0 1,1 Kaytaz, F., OSMANLI ASKERÎ TEŞKİLATI HAKKINDA BİLİNMEYEN BİR ESER “YENİÇERİ OCAĞINA İLİŞKİN BİR RİSALE” (DEĞERLENDİRME VE METİN), Tarih Dergisi, Sayıː57, Sayfaː50, Yılː2013. URL:http://www.journals.istanbul.edu.tr/iutarih/article/view/1023022114 დაარქივებული 2017-02-17 საიტზე Wayback Machine. . Erişim: 2017-02-16]
  2. [Şuraya git: 1,0 1,1 Kaytaz, F., OSMANLI ASKERÎ TEŞKİLATI HAKKINDA BİLİNMEYEN BİR ESER “YENİÇERİ OCAĞINA İLİŞKİN BİR RİSALE” (DEĞERLENDİRME VE METİN), Tarih Dergisi, Sayıː57, Sayfaː50, Yılː2013. URL:http://www.journals.istanbul.edu.tr/iutarih/article/view/1023022114 დაარქივებული 2017-02-17 საიტზე Wayback Machine. . Erişim: 2017-02-16]
  3. [Şuraya git: 2,0 2,1 Emecen, F., Semiz Ahmed Paşa, İslam Ansiklopedisi, Ciltː36, Sayfaː494, Yılː2009. URL:http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=360494 დაარქივებული 2017-02-14 საიტზე Wayback Machine. . Erişim: 2017-02-13]
  4. [3. ^ Ak, M.,Siyavuş Paşa,Kanijeli., İslam Ansiklopedisi, Ciltː37, Sayfaː311, Yılː2009. URL:http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=370311&idno2=c370205#1 დაარქივებული 2017-02-17 საიტზე Wayback Machine. . Erişim: 2017-02-16]
  5. [Afyoncu, E., Sokulluzade Hasan Paşa, İslam Ansiklopedisi, Ciltː37, Sayfaː367, Yılː2009. URL:http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=d370367 დაარქივებული 2017-02-16 საიტზე Wayback Machine. . Erişim: 2017-02-16]
  6. [Tanındı, Z., Nakkaş Hasan Paşa, İslam Ansiklopedisi, Ciltː32, Sayfaː329, Yılː2006. URL:http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=320329&idno2=c320241#2 დაარქივებული 2017-02-16 საიტზე Wayback Machine. . Erişim: 2017-02-15]
  7. [Şuraya git: 6,0 6,1 6,2 6,3 Özçelik, T., Yeniçeri Ağası Köse Mehmet Ağa ve Muhallefatı, History Studies Dergisi, Ciltː5, Sayıː1, Yılː2013. URL:http://acikerisim.kirklareli.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.11857/507/K%C3%96SE.pdf?sequence=1 დაარქივებული 2016-12-24 საიტზე Wayback Machine. . Erişim: 2017-02-13]
  8. [Şuraya git: 6,0 6,1 6,2 6,3 Özçelik, T., Yeniçeri Ağası Köse Mehmet Ağa ve Muhallefatı, History Studies Dergisi, Ciltː5, Sayıː1, Yılː2013. URL:http://acikerisim.kirklareli.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.11857/507/K%C3%96SE.pdf?sequence=1 დაარქივებული 2016-12-24 საიტზე Wayback Machine. . Erişim: 2017-02-13]
  9. [Özkan, S.,H., TÜRK TARİHİNEN KIRILMA NOKTASI: ZENTA FACİASI , Turkish Studies, Citː4/3, Sayfaː1788, YılːBahar 2009. URL:http://www.turkishstudies.net/sayilar/sayi16/%C3%B6zkanselimhilmi1219.pdf დაარქივებული 2017-02-20 საიტზე Wayback Machine. . Erişim: 2017-02-19]
  10. [Aydın, M., Kaptan-ı Derya Canım Hoca Mehmed Paşa, Ahmet Yesevi Üniversitesi Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi (bilig), Sayıː77, YılːBahar 2016. URL:http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1003-published.pdf. Erişim: 2017-02-13]