სერდარ ფერჰად-ფაშა (თურქ. Serdar Ferhat Paşa; გ. 1595) — ოსმალეთის სახელმწიფო მოღვაწე, რომელიც ორჯერ ფლობდა დიდი ვეზირის თანამდებობას. პირველად 1591 წლის 1 აგვისტოდან 1592 წლის 4 აპრილამდე. მეორედ 1593 წლის 16 თებერვლიდან 1595 წლის 7 ივლისამდე.

1590 წლის ფერჰად-ფაშას ხელშეკრულებით დასრულდა ირან-ოსმალეთის ომი (1578-1590).

იხილეთ აგრეთვე

რედაქტირება

ლიტერატურა

რედაქტირება
  • Danişmend, İsmail Hâmi, (1961) Osmanlı Devlet Erkânı, İstanbul:Türkiye Yayınevi.
  • Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, (1954) Osmanlı Tarihi III. Cilt, 2. Kısım , XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna kadar), Ankara: Türk Tarih Kurumu (Altıncı Baskı 2011 ISBN:978-975-16-0010)
  • Yücel, Yaşar ve Sevim, Ali (1991) Türkiye Tarihi Cilt IV (1566-1730), Ankara:AKDTYKTTK Yayınları