გელოვანი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი გელოვანი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: