წყალსატევი — გაუდინარი ან შენელებული ჩამონადენის მქონე წყლის დაგროვება ხელოვნურ ან ბუნებრივ ქვაბულში.

ფიორდი ლიუსე, ნორვეგია
მდინარე გამბია, ნიოკოლო-კობის ეროვნული პარკში
პორტ-ჯექსონი, სიდნეი, ავსტრალია

წარმოქმნა რედაქტირება

წყალსატევი წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც ქვაბულში ჩამდინარე წყლის რაოდენონა ჭარბობს ნიადაგში წყლის ფილტრაციითა და აორთქლებით გამოწვეულ მის დანაკარგს. წყალსატევი შეიძლება იყოს მუდმივი და დროებითი, რომელიც ჩნდება მხოლოდ წყალუხვობის პერიოდში. ქიმიური შემადგენლობითა და წყალში ხსნადი მარილების რაოდენობით განარჩევენ მტკნარსა და მლაშე წყალსატევებს. მათში ფიზიკური, ქიმიური და ბიოლოგიური პროცესები განსხვავებულად მიმდინარეობს. წყალსატევებს მიეკუთვნება ტბები, წყალსაცავები, ტბორები და სხვა.

მსოფლიოს უდიდესი წყალსატევები რედაქტირება

ლიტერატურა რედაქტირება

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება