ციტოზინიაზოტოვანი ფუძე, პირიმიდინის ნაწარმი. რიბოზასთან ქმნის ნუკლეოზიდ ციტიდინს, შედის დნმ-ისა და რნმ-ის ნუკლეოტიდების რიცხვში. რეპლიკაციისა და ტრანსკრიფციის დროს კომპლემენტარობის პრინციპის მიხედვით წარმოქმნის სამ წყალბადურ ბმას გუანინთან.

ციტოზინის სტრუქტურა

ლიტერატურა

რედაქტირება
  • Кнунянц И. Л. Краткая химическая энциклопедия т.5, М.: Советская энциклопедия, 1967