კომპლემენტარობა (ბიოლოგია)

კომპლემენტარობა (ქიმიაში, მოლეკულურ ბიოლოგიასა და გენეტიკაში) — ბიოპოლიმერების მოლეკულების ან მათი ფრაგმენტების ორმხრივი შესაბამისობა, რომელიც უზრუნველყოფს მოლეკულების სივრცობრივად ურთიერთშემავსებელ (კომპლემენტარულ) ფრაგმენტებს ან მათ სტრუქტურულ ფრაგმენტებს შორის ბმის წარმოქმნას.

წყალბადური ბმების წარმოქმნა G-C კომპლემენტარულ წყვილებს შორის დნმ-ში

კომპლემენტარობის პრინციპი გამოიყენება დნმ-ის სინთეზის დროს. ეს არის წყალბადური ბმებით შეერთები აზოტოვანი ფუძეების შეკავშირების მყარი შესაბამისობა, რომელშიც: A-T (ადენინი უკავშირდება თიმინს) G-C (გუანინი უკავშირდება ციტოზინს).

რესურსები ინტერნეტში

რედაქტირება