პირიმიდინი (C4N2H4, 1,3- ან -დიაზინი, მიაზინი) — ჰეტეროციკლური ნაერთი, რომელსაც აქვს ბრტყელი მოლეკულა, 1,3-დიაზინების უმარტივესი წარმომადგენელი.

პირიმიდინი
პირიმიდინი: ქიმიური ფორმულა
პირიმიდინი: მოლეკულის ხედი
ზოგადი
ქიმიური ფორმულაC4N2H4
მოლური მასა80,09 /მოლი
ფიზიკური თვისებები
სიმკვრივე1,016 /სმ³
თერმული თვისებები
დნობის ტემპერატურა21 °C
დუღილის ტემპერატურა124 °C
კლასიფიკაცია
CAS 289-95-2
SMILES
  • C1=NC=NC=C1

ფიზიკური თვისებები რედაქტირება

პირიმიდინი სპეციფიკური სუნის მქონე უფერო კრისტალებია.

პირიმიდინის ნაწარმები დნობის ტემპერატურა, °C დუღილის ტემპერატურა, °C
პირიმიდინი 21 124
პირიმიდინის სულფატი 95
პირიმიდინის ნიტრატი 135
პიკრატი 156
პერქლორატი 192°

მიღება რედაქტირება

პირიმიდინს იღებენ ჰალოგენირებული პირიმიდინული ნაწარმების აღდგენით.

ლიტერატურა რედაქტირება

  • Волькенштейн М. В. Молекулы и жизнь — М., 1965.
  • Березов Т. Т. Биологическая химия — М.: Медицина, 1983.
  • Кнунянц И. Л. Краткая химическая энциклопедия т.3 — М.: Советская энциклопедия, 1964.