რეპლიკაცია (ლათ. replicatio-დან — განახლება) — დეზოქსირიბონუკლეინის მჟავის შვილეული მოლეკულის სინთეზის პროცესი დნმ-ის მშობლიური მოლეკულის მატრიცაზე. მშობლიური უჯრედის შემდგომი გაყოფის შედეგად თითოეული შვილეული უჯრედი იღებს დნმ-ის მოლეკულის ერთ ასლს, რომელიც საწყისი მშობლიური უჯრედის დნმ-ის იდენტურია. ეს პროცესი უზრუნველყოფს თაობიდან თაობაზე ზუსტი გენეტიკური ინფორმაციის გადაცემას. დნმ-ის რეპლიკაციას ახორციელებს რთული ფერმენტული კომპლექსი, რომელიც შედგება 15-20 სხვადასხვა ცილისგან, რომლებსაც რეპლისომები ეწოდება (ინგლ. replisome)[1].

რეპლიკაციის პროცესის სქემატური გამოსახულებები, ციფრებით აღნიშნულია: (1) შენელებული ძაფი, (2) მოწინავე ძაფი, (3) დნმ-პოლიმერაზა (Polα), (4) დნმ-ლიგაზა, (5) რნმ-პრაიმერი, (6) პრაიმაზა, (7) ოკაზაკის ფრაგმენტი, (8) დნმ-პოლიმერაზა (Polδ), (9) ჰელიკაზა, (10) ცალკეული ძაფი დაკავშირებულ ცილებთან ერთად, (11) ტოპოიზომერაზა

ლიტერატურა რედაქტირება

სქოლიო რედაქტირება

  1. Benjamin Lewin, Chapter 13: The replicon // Genes VIII, Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2004, ISBN 0131439812.