შალიკაშვილი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი შალიკაშვილი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: