ტერმინით სიონი შეიძლება აღნიშნულის იყოს:

დასახლებული პუნქტებირედაქტირება

საქართველოში
  • სიონი – დაბა თიანეთის მუნიციპალიტეტში.
  • სიონი – სოფელი მარნეულის მუნიციპალიტეტში.
  • სიონი – სოფელი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში.

ტაძრებირედაქტირება

საქართველოში
ქართული ტაძრები საზღვარგარეთ