სიონი (ჭურჭელი)

ტერმინს „სიონი“ აქვს სხვა მნიშვნელობებიც, იხილეთ სიონი.

სიონი — ქრისტიანულ მართლმადიდებლურ ეკლესიაში საეკლესიო წმინდა ჭურჭელი, რომელშიც სეფისკვერი ინახება. ამზადებენ ვერცხლისაგან და მინიატურულად ქრისტიანული ეკლესიის ფორმას იმეორებს. ქართულ ეკლესიაში ამ ჭურჭელს სანაწილეს უწოდებენ, დგამენ საკურთხეველში ტრაპეზზე.