საფრანგეთის მეხუთე რესპუბლიკა

მეხუთე რესპუბლიკასაფრანგეთის მიმდინარე რესპუბლიკური კონსტიტუციაა, რომელიც 1958 წლის 5 ოქტომბრიდან მოქმედებს. მეხუთე რესპუბლიკის წინამორბედი იყო საფრანგეთის მეოთხე რესპუბლიკა, რომლის დაშლამ გამოიწვია საპარლამენტო მთავრობის ნახევრად-საპრეზიდენტო სისტემით შეცვლა. ეს არის საფრანგეთის ხანგრძლივობით მესამე რეჟიმი, ძველი წყობისა (Ancien Régime) და მესამე რესპუბლიკის შემდეგ.

საფრანგეთის ისტორია
საფრანგეთის დროშა 1789 წლამდე და 1814 და 1830 შორის საფრანგეთის დროშა
ეს სტატია არის ნაწილი სერიისა
ძველი ისტორია
წინაისტორიული საფრანგეთი
გალია
რომაელთა გალია (ჩ. წ. 50–486)
ფრანკთა იმპერია
მეროვინგები (481–751)
შუა საუკუნეები
კაროლინგები (751–987)
კაპეტინგები (987–1328)
ვალუები (1328–1498)
ადრეული საფრ.
ვალუა-ორლეანები (1498–1515)
ვალუა-ანგულიმები (1515–1589)
ბურბონები (1589–1792)
რევოლუცია (1789)
XIX საუკუნე
პირველი რესპუბლიკა (1792–1804)
კონვენტი (1792–1795)
დირექტორია (1795–1799)
კონსულობა (1799–1804)
პირველი იმპერია (1804–1814)
რესტავრაცია (1814–1830)
ივლისის რევოლუცია (1830)
ივლისის მონარქია (1830–1848)
რევოლუცია 1848
მეორე რესპუბლიკა (1848–1852)
მეორე იმპერია (1852–1870)
მესამე რესპუბლიკა (1870–1940)
პარიზის კომუნა (1871)
XX საუკუნე
ვიშის რეჟიმი (1940–1944)
დროებითი მთავრობა (1944–1946)
მეოთხე რესპუბლიკა (1946–1958)
მეხუთე რესპუბლიკა (1958–დღემდე)
  •  •  

ლიტერატურა რედაქტირება

  • Brouard, Sylvain et al. The French Fifth Republic at Fifty: Beyond Stereotypes (French Politics, Society and Culture) (2009)
  • Lewis-Beck, Michael S., et al. eds. French Presidential Elections (Palgrave Macmillan; 2012) 232 pages; studies of four presidential contests over the past two decades.