საფრანგეთის დირექტორია

საფრანგეთის დირექტორია, ასევე აღმასრულებელი დირექტორია (ფრანგ. Directoire exécutif, 1799), იყო საფრანგეთის პირველი რესპუბლიკის უმაღლესი ორგანო 1795–1799 წლებში. 1795 წლის კონსტიტუციის თანახმად, საკანონმდებლო ორგანო ორპალატიანი იყო.

საფრანგეთის ისტორია
საფრანგეთის დროშა 1789 წლამდე და 1814 და 1830 შორის საფრანგეთის დროშა
ეს სტატია არის ნაწილი სერიისა
ძველი ისტორია
წინაისტორიული საფრანგეთი
გალია
რომაელთა გალია (ჩ. წ. 50–486)
ფრანკთა იმპერია
მეროვინგები (481–751)
შუა საუკუნეები
კაროლინგები (751–987)
კაპეტინგები (987–1328)
ვალუები (1328–1498)
ადრეული საფრ.
ვალუა-ორლეანები (1498–1515)
ვალუა-ანგულიმები (1515–1589)
ბურბონები (1589–1792)
რევოლუცია (1789)
XIX საუკუნე
პირველი რესპუბლიკა (1792–1804)
კონვენტი (1792–1795)
დირექტორია (1795–1799)
კონსულობა (1799–1804)
პირველი იმპერია (1804–1814)
რესტავრაცია (1814–1830)
ივლისის რევოლუცია (1830)
ივლისის მონარქია (1830–1848)
რევოლუცია 1848
მეორე რესპუბლიკა (1848–1852)
მეორე იმპერია (1852–1870)
მესამე რესპუბლიკა (1870–1940)
პარიზის კომუნა (1871)
XX საუკუნე
ვიშის რეჟიმი (1940–1944)
დროებითი მთავრობა (1944–1946)
მეოთხე რესპუბლიკა (1946–1958)
მეხუთე რესპუბლიკა (1958–დღემდე)
  •  •  

საფრანგეთის დირექტორია(აღმასრულებელი ხელისუფლება) კონცენტრირებული იყო ხუთკაციანი დირექტორიის ხელში, რომელსაც საკანონმდებლო ორგანოს ზედა პალატა – "უხუცესთა საბჭო" ირჩევდა.