მეროვინგების დინასტიაფრანკთა სახელმწიფოს პირველი სამეფო დინასტია V-VIII საუკუნეებში (481–751 წლებში).

მეროვინგების მშვილდსაკინძი

დინასტიის დამაარსებელია ლეგენდარული მეროვუსი. მეროვინგების პირველი მეფე იყო ხლოდვიგ პირველი (481-511), ხოლო უკანასკნელი ხილდერიკ III (743-751), რომელიც ჩამოაგდო პიპინ მოკლემ. დაგობერტ I-ის (629-639) მემკვიდრეების, ე. წ. ზარმაცი მეფეების დროს ძალაუფლება ფაქტობრივად მაიორდომების ხელში იყო.

ქრონოლოგია და ტერიტორიები რედაქტირება

ლიტერატურა რედაქტირება