სათიბის ქედი — განედური ქედი მდინარე ქსანსა და ნარეკვავს შორის. სიგრძე — 18 კმ. საშუალო სიმაღლე — 900 მ, მაქსიმალური — 1021 . აგებულია ნეოგენური კონტინენტური კონგლომერატებით, თიხებისა და ქვიშაქვების შუაშრეებით. ქედის სამხრეთი კალთა შემოსილია ჯაგეკლიან-ჯაგრცხილნარით, ჩრდილოეთით — მუხნარ-რცხილნარით.

ლიტერატურა რედაქტირება