ჟღენტი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ჟღენტი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: