პრიმიტივიზმიფერწერის სტილი, შეიქმნა XIX საუკუნეში. გულისხმობს სურათის შეგნებულ გამარტივებას, რაც მის ფორმას ხდის პრიმიტიულს, როგორც ეს არის ბავშვის შემოქმედებაში, ან პირველყოფილი ხანის ნახატებში. ზოგიერთი ხელოვნებათმცოდნეს აზრით, ნაივური ხელოვნება არ უნდა განიხილებოდეს, როგორც პრიმიტივიზმი, რადგან პირველი აღნიშნავს არაპროფესიონალთა ფერწერას, ხოლო მეორე — პროფესიონალთა სტილიზებულ ფერწერას.[1]

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება

ლიტერატურა რედაქტირება

ინგლისური რედაქტირება

  • Antliff, Mark and Patricia Leighten, "Primitive" in Critical Terms for Art History, R. Nelson and R. Shiff (Eds.). Chicago: University of Chicago Press, 1996 (rev. ed. 2003).
  • Connelly, S. Frances. The Sleep of Reason: Primitivism in Modern European Art and Aesthetics, 1725-1907. University Park: Pennsylvania State University Press, 1999.
  • Diamond, Stanley. In Search of the Primitive: A Critique of Civilization. New Brunswick: Transaction Publishers, 1974.
  • Flam, Jack and Miriam Deutch, eds. Primitivism and Twentieth Century Art Documentary History. University of California Press, 2003.
  • Goldwater, Robert. Primitivisim in Modern Art. Belnap Press. 2002.
  • Lovejoy, A. O. and George Boas. Primitivism and Related Ideas in Antiquity. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1935 (With supplementary essays by W. F. Albright and P. E. Dumont, Baltimore and London, Johns Hopkins U. Press. 1997).
  • Redfield, Robert. "Art and Icon" in Anthropology and Art, C. Otten (Ed.). New York: Natural History Press, 1971.
  • Rhodes, Colin. Primitivism and Modern Art. London: Thames and Hudson, 1994.
  • Solomon-Godeau, Abigail. "Going Native: Paul Gauguin and the Invention of Primitivist Modernism" in The Expanded Discourse: Feminism and Art History, N. Broude and M. Garrard (Eds.). New York: Harper Collins, 1986.

რუსული რედაქტირება

სქოლიო რედაქტირება


  ეს არის სტატიის ან სექციის ესკიზი.
თქვენ შეგიძლიათ შეავსოთ იგი.