მჭედლიშვილი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი მჭედლიშვილი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: