მეგასპორანგიუმი (მეგა... და სპორანგიუმი) — ორგანო, რომელშიც ვითარდება განსხვავებულსპოროვანი გვიმრანაირების და თესლოვანი მცენარეების ერთი ან რამდენიმე მეგასპორა. მაგასპორანგიუმები თითო-თითოდ სხედან სპოროფილების უბეებში (სელაგინელა) ან სპოროფილზე სპეციალურ ღრუში (იზოეტესი), ზოგჯერ წარმოიქმნებიან შიგ სპოროკარპიუმებში (წყლის გვიმრები). თესლოვან მცენარეებში მაგასპორანგიუმის ჰომოლოგიურია ნუცელუსი — თესლკვირტის ცენტრალური ნაწილი. შეადარე მიკროსპორანგიუმი.

ლიტერატურა

რედაქტირება