მეგა... (ქართული აღნიშვნა მგ; საერთაშორისო M) — ფიზიკური სიდიდის ერთეულის სახელწოდების თავსართი ერთეულთა საერთაშორისო სისტემაში. წარმოადგენს თავსართს იმ ჯერადი ერთეულების სახელწოდებათა შესაქმნელად, რომლებიც ოდენობით შეესაბამება 106 (1 000 000, მილიონი) ამოსავალ ერთეულს.

ოფიციალურად მიღებულია 1960 წელს. წარმოშობილია ბერძნულიდან — μέγας (დიდი).

მაგალითებირედაქტირება

კვადრტული და კუბური ფორმებირედაქტირება

  • 1 Mm² აღნიშნავს ერთ კვადრატულ მეგამეტრს, ფართის ზომას 1 000 000 × 1 000 000 მ ან 1012 მ² (და არა 1 000 000 × კვადრატული მეტრი)

კომპიუტერული ტექნოლოგიებირედაქტირება

კომპიუტერულ ტექნოლოგიებშიც მეგა... (mega-) აღნიშნავს 1 048 576 (220) ინფორმაციულ ერთეულს (მაგ. მეგაბაიტი), აგრეთვე აღნიშნავს 1 000 000 (106) სხვა ერთეულს, მაგალითად, ინფორმაციის გადაცემის სისწრაფეს: 1 მეგაბიტი/წ = 1 000 000 ბიტი/წ

არაერთგვაროვანი აღქმის აღსაკვეთად აგრეთვე იყო მიღებული პრეფიქსი მები..., რომელიც 220 ტოლია, მაგრამ დიდ გავრცელებას ვერ ჰპოვა.

ლიტერატურარედაქტირება

რესურსები ინტერნეტშირედაქტირება

  • [1] BIPM საიტი