მეგა... (ინგლ. mega- < ძვ. ბერძნ. μέγας — „დიდი“; აღნიშვნა: მეგ, M) — ფიზიკური სიდიდის ერთეულის სახელწოდების თავსართი ერთეულთა საერთაშორისო სისტემაში. წარმოადგენს თავსართს იმ ჯერადი ერთეულების სახელწოდებათა შესაქმნელად, რომლებიც ოდენობით შეესაბამება 106 (1 000 000, მილიონი) ამოსავალ ერთეულს.

წარმოშობილია ბერძნულიდან — μέγας (დიდი).

1873 წელს ერთეულთა CGS სისტემის მიერ მიღებულია ერთეულთა თავსართად.

მაგალითები

რედაქტირება

კვადრტული და კუბური ფორმები

რედაქტირება
  • 1 Mm² აღნიშნავს ერთ კვადრატულ მეგამეტრს, ფართის ზომას 1 000 000 × 1 000 000 მ ან 1012 მ² (და არა 1 000 000 × კვადრატული მეტრი)

კომპიუტერული ტექნოლოგიები

რედაქტირება

კომპიუტერულ ტექნოლოგიებშიც მეგა... (mega-) აღნიშნავს 1 048 576 (220) ინფორმაციულ ერთეულს (მაგ. მეგაბაიტი), აგრეთვე აღნიშნავს 1 000 000 (106) სხვა ერთეულს, მაგალითად, ინფორმაციის გადაცემის სისწრაფეს: 1 მეგაბიტი/წ = 1 000 000 ბიტი/წ

არაერთგვაროვანი აღქმის აღსაკვეთად აგრეთვე იყო მიღებული პრეფიქსი მები..., რომელიც 220 ტოლია, მაგრამ დიდ გავრცელებას ვერ ჰპოვა.

ლიტერატურა

რედაქტირება

რესურსები ინტერნეტში

რედაქტირება
  • [1] BIPM საიტი