ლიტერატურული ტერმინოლოგია

გავრცელებულ ლიტერატურულ ტერმინთა ნიმუშებირედაქტირება

სექციების სია

0–9

რედაქტირება

ავტობიოგრაფია, ალეგორია, ალიტერაცია, ანდაზა, აფორიზმი,

რედაქტირება

ბიოგრაფია,

რედაქტირება

გაპიროვნება, გროტესკი,

რედაქტირება

დიალოგი,

რედაქტირება

ელეგია, ეპიგრაფი, ეპითეტი, ეპილოგი, ეპოსი, ექსპოზიცია,

რედაქტირება

ზღაპარი,

რედაქტირება

თემა, თქმულება,

რედაქტირება

იგავ-არაკი, იდეა, ირონია, იუმორი,

რედაქტირება

კალამბური, კვანძის შეკვრა, კვანძის გახსნა, კომპოზიცია, კულმინაცია,

რედაქტირება

ლეგენდა, ლექსი, ლირიკა, ლოკალური ფერი

რედაქტირება

მეტაფორა, მოთხრობა, მონოლოგი, მოტივი, მხატვრული ენა, მხატვრული სახე,

რედაქტირება

ნოველა.