ავტობიოგრაფია

ავტობიოგრაფია (ბერძნული ენიდან: αὐτός-აუტოს თვით + βίος-ბიოს ცხოვრება + γράφειν-გრაფეინ დაწერა), ავტოგრაფი — საკუთარი ხელმოწერა ან რაიმე ნაწარმოების ხელნაწერი, თვით ავტორის ხელით შესრულებული, ავტოპორტრეტი - მხატვრის მიერ დახატული საკუთარი პორტრეტი. ამიტომ სიტყვებთან ავტობიოგრაფია, ავტოპორტრეტი, ავტოგრაფი კუთვნილებითი ნაცვალსახელების: ჩემი, შენი, მისი, თავისი და ზედსართავი სახელების: პირადი, საკუთარი გამოყენება არ არის საჭირო, თუ ეს ნაცვალსახელი ან ზედსართავი და სუბიექტი ერთსა და იმავე პირს გამოხატავს. მაგალითად, არასწორია: მე დავწერე ჩემი ავტობიოგრაფია. მაგრამ ისეთ შემთხვევებში, როდესაც მოქმედების სუბიექტი ერთი პირია, ხოლო ავტოგრაფია კი სხვა პირისაა, კუთვნილებითი ნაცვალსახელი საჭიროა. მაგალითად: მოგიტანათ მან ჩემი ავტობიოგრაფია?\სიტყვა ავტობიოგრაფიის შემადგენელი პირველი ნაწილი ავტო, მომდინარეობს ბერძნული სიტყვისგან autos და ნიშნავს იმავეს, რასაც ქართული ნაცვალსახელი თვით ან თავისი. ავტო სიტყვის მონაწილეობით ქართულში სხვა სიტყვებიცაა შექნილი, მაგალითად: ავტოგრაფი, ავტოპორტრეტი.

ბენჯამინ ფრანკლინის ავტობიოგრაფიის პირველი გამოცემის გარეკანი, 1793 წ.

იხილეთ აგრეთვე

რედაქტირება

ლიტერატურა

რედაქტირება