კონსტანტინე

მრავალმნიშვნელოვანი

კონსტანტინე — მამაკაცის საკუთარი სახელი (ლათ. Constantinus, — მტკიცე, მუდმივი). განსაკუთრებით გავრცელებულია ქრისტიანულ სამყაროში.

სახელის მატარებელი ცნობილი პიროვნებები

რედაქტირება

ქართველი მეფეები, მთავრები და ერისთავები

რედაქტირება

რომის იმპერატორები

რედაქტირება

ბიზანტიის იმპერატორები

რედაქტირება

საბერძნეთის მეფეები

რედაქტირება

სახელის სხვა ცნობილი მატარებლები

რედაქტირება

წარმოებული სახელები

რედაქტირება