კობახიძე

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი კობახიძე შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: