კაშუბისტიკა

კაშუბისტიკა ეწოდება მეცნიერულ დისციპლინას, რომელიც დაკავებულია კაშუბური ენისა და ამ ენაზე არსებული ტესტების შესწავლით. კაშუბისტიკა სხვაგვარად ასევე კაშუბურ ფილოლოგიასაც უწოდებენ, მაგრამ კაშუბური ენის შესწავლა პოლონეთში როგორც პოლონისტიკის ფარგლებში შეიძლება; ამ ენას პოლონეთში დიალექტის სტატუსი აქვს.

კაშუბური ენის, კულტურის, ტრადიციების, ისტორიის სპეციალისტებს, რომლებიც დაკავებული არიან ამ ქვეყნის შესწავლით, სწავლებით, კვლევით კაშუბოლოგებს ან კაშუბისტებს უწოდებენ.

კაშუბური ენის კვლევით, როგორც წესი, თვითონ პოლონეთში ინტერესდებიან თავად პოლონური ენის სპეციალისტები, ანდა რუსი ეთნოლინგვისტები.

ლიტერატურა

რედაქტირება

იხილეთ აგრეთვე

რედაქტირება