ვიკიპედია:ორიგინალური კვლევის დაუშვებლობა

ვიკიპედიის სახელმძღვანელოები
ქცევის წესები

ნუ ეცემით ახალბედებს · ეტიკეტი · განხილვის გვერდების მართვა · იყავით გაბედული · ვიკიპედია:რეზიუმე · მალსახმობი · კატეგორიზაცია

შინაარსის სახელმძღვანელოები

ლიტერატურის მითითება · სანდო წყაროები · ნუ შემოიტანთ პირველადი წყაროების ასლებს

რედაქტირების წესები

ბიოგრაფიის ენციკლოპედიური მნიშვნელობა · წყაროს მითითება

სტილის სახელმძღვანელო

სტილის სახელმძღვანელო


იხ. აგრეთვე დებულებები

ორიგინალური კვლევა არის ტერმინი, რომელიც ვიკიპედიაში გამოიყენება გამოუქვეყნებელი ფაქტების, არგუმენტების, კონცეფციების, მტკიცებებისა და თეორიების მიმართ. ეს ტერმინი ასევე ეხება ყველა გამოუქვეყნებელ ანალიზს ან გამოქვეყნებული მასალის სინთეზს, რომელიც ადრე მიღებულ პოზიციას განავრცობს, ან ვიკიპედიის თანადამფუძნებელ ჯიმი უელსის სიტყვებით, განიხილება, როგორც „ახალი განსაზღვრება ან ისტორიული ინტერპრეტაცია“.

ვიკიპედია არ არის ადგილი ორიგინალური კვლევის ნებისმიერი სახით გამოქვეყნების, პუბლიკაციის ან პოპულარიზაციისთვის. „არა ორიგინალური კვლევა“ ასევე ქვაკუთხედად უდევს ვიკიპედიის ორ სხვა პრინციპს:

  • ჩვენი მთავარი შინაარსის პოლიტიკა, ნეიტრალური თვალსაზრისი რედაქტორებს მოუწოდებს მოიყვანონ არასაკამათო ფაქტები, მათ შორის სხვადასხვა ადამიანის თვალთახედვის მიუკერძოებელი აღწერა. ტრადიციულად რედაქტორებს ეკრძალებათ სტატიებში საკუთარი თვალთახედვის ჩამატება, მათ ასევე მოეთხოვებათ დააბალანსონ სხვადასხვა თვალსაზრისების ციტირება ყველა შესაძლო თვალსაზრისისთვის ადეკვატური ადგილის გამოყოფით, შესაბამის დარგში მათი მიღებულობის მიხედვით.
  • ჩვენი გადამოწმებადობის პოლიტიკა მოითხოვს, რომ სტატიებში მოყვანილი ინფორმაცია და გამორჩეული თვალსაზრისები ეყრდნობოდეს სანდო, თვალსაჩინო წყაროებს.
  • შესაბამისობა ჩვენს გადამოწმებადობის პოლიტიკასა და წყაროების მოყვანის სახელმძღვანელოსთან არის საუკეთესო გზა იმისთვის, რომ თავი დაიზღვიოთ ორიგინალური კვლვევის პოლიტიკის დარღვევისგან. მოკლედ, ერთადერთი გზა იმის დემონსტრაციისთვის, რომ თქვენ ორიგინალურ კვლევას არ წარმოადგენთ, არის სარწმუნო წყაროების დამოწმება, რომლებშიც პირდაპირ არის მოყვანილი თქვენს თემასთან დაკავშირებული ინფორმაცია; ერთადერთი გზა იმისათვის, რომ დაგვარწმუნოთ, რომ თქვენ სტატიაში თქვენს საკუთარ აზრს არ წერთ, არის ამ წყაროებისა და მოსაზრებების აკურატული ციტირება, წყაროებზე ბმულების მოყვანა.

NPOV (ნეიტრალური თვალსაზრისი), V (გადამოწმებადობა), და NOR (არა ორიგინალური კვლვევა) არის ვიკიპედიის სამი პრინციპული შინაარსის პოლიტიკა. ვინაიდან ეს სამი პრინციპი ერთმანეთს ავსებს, ისინი ერთმანეთისგან განცალკევებულად არ უნდა მოიაზრებოდეს და ყველა რედაქტორი საფუძვლიანად უნდა გაეცნოს თითოეულის არსს.