მთავარი მენიუს გახსნა

ზოგადი თარგები

თარგი ნიმუში სად უნდა ჩაისვას
{{ესკიზი}}
განხილვა

  ეს არის სტატიის ან სექციის ესკიზი.
თქვენ შეგიძლიათ შეავსოთ იგი.
სტატიის ესკიზის ბოლოში / გამოიყენეთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ არცერთი ქვემოთმოყვანილი თარგი არ ჯდება კონტექსტში.
{{ითარგმნება}}
განხილვა
თარგმნის პროცესში მყოფი სტატიების დასაწყისში
{{ციტირება აკლია}}
განხილვა
სტატიის ან სექციის დასაწყისში
{{შერწყმა}}
განხილვა
სხვა სტატიასთან შერწყმის კანდიდატი სტატიების დასაწყისში
{{წასაშლელი}}
განხილვა
წასაშლელად გადადებული სტატიების დასაწყისში
{{მიკერძოებული}}
განხილვა
-----

წმენდა

ზოგადი წმენდა

გამოიყენეთ, ამ განყოფილებაში მოტანილი თარგები მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არ არსებობს სხვა, უფრო კონკრეტული თარგი.

თარგი ტექსტი, რომელიც გამოჩნდება (და შენიშვნები)
{{გასაწმენდი}}
კატეგორია ბმულები განხილვა რედ.
{{გასაწმენდი-სექცია}}
კატეგორია ბმულები განხილვა რედ.
{{გადასაწერი}}
კატეგორია ბმულები განხილვა რედ.


ზოგადი რედაქტირება

თარგი ტექსტი, რომელიც გამოჩნდება (და შენიშვნები)
{{გასწორება}}
კატეგორია ბმულები განხილვა რედ.
{{გრამატიკა}}
კატეგორია ბმულები განხილვა რედ.
{{იდიომა}}
კატეგორია ბმულები განხილვა რედ.
[ბატონო?]
{{მთავრული ასოები}}
კატეგორია ბმულები განხილვა რედ.


წერის სტილი

ვიკიპედია არის ენციკლოპედია. ვიკიპედია არ არის ლექსიკონი, ტრიბუნა, ინსტრუქცია, ბლოგი, აფიშა, ფან-საიტი, რეზიუმე ან ბროლის ბურთი.

თარგი ტექსტი, რომელიც გამოჩნდება (და შენიშვნები)
{{მიმოხილვა}}
კატეგორია ბმულები განხილვა რედ.
{{აბრევიატურები}}
კატეგორია ბმულები განხილვა რედ.
{{რეკლამა}}
კატეგორია ბმულები განხილვა რედ.


{{პრეს-რელიზი}}
კატეგორია ბმულები განხილვა რედ.
{{ფან-საიტი}}
კატეგორია ბმულები განხილვა რედ.
{{მოდური სიტყვები}}
კატეგორია ბმულები განხილვა რედ.
{{ტექსტი-ქრონოლოგია}}
კატეგორია ბმულები განხილვა რედ.
{{ესეისტური}}
კატეგორია ბმულები განხილვა რედ.
{{სასწავლო მასალა}}
კატეგორია ბმულები განხილვა რედ.
{{შეუსაბამო პირი}}
კატეგორია ბმულები განხილვა რედ.
{{რეზიუმესებური}}
კატეგორია ბმულები განხილვა რედ.


პოტენციურად არასაჭირო მასალები

თარგი ტექსტი, რომელიც გამოჩნდება (და შენიშვნები)
{{არაენციკლოპედიური}}
კატეგორია ბმულები განხილვა რედ.


ითხოვს სპეციალისტს

თარგი ტექსტი, რომელიც გამოჩნდება (და შენიშვნები)
{{ექსპერტი}}
კატეგორია ბმულები განხილვა რედ.


გადამოწმებადობა და წყაროები

შეტყობინებები

თარგი ტექსტი, რომელიც გამოჩნდება (და შენიშვნები)
{{წყარო|სტატიაში}}
კატეგორია ბმულები განხილვა რედ.


შესავალი

თარგი ტექსტი, რომელიც გამოჩნდება (და შენიშვნები)
{{შესავალიაკლია}}
კატეგორია ბმულები განხილვა რედ.


სხვა პროექტებში გადატანა

თარგი ტექსტი, რომელიც გამოჩნდება (და შენიშვნები)
{{ვიქსიკონში გადასატანი}}
კატეგორია ბმულები განხილვა რედ.