დოკუმენტაცია დოკუმენტაცია
  • ამ თარგში ჩასმულია არააუცილებელი პარამეტრი თარიღი=თვე წელი, რის შემდეგაც შესაძლებელია მოკლე განმარტების ჩასმაც.
  • ეს თარგი ასევე ავტომატურად ჩასვამს მონიშნული სტატიას კატეგორიაში კატეგორია:ყველა გასასწორებელი სტატია. თუმცა, თუ არააუცილებელი პარამეტრი კატეგორიები მონიშნულია არა-თი, თარგი გვერდს კატეგორიებში არ ჩასვამს.
  • გთხოვთ ნუ მონიშნავთ ამ თარგს {{subst}} თარგით.

სინონიმები

{{სტილი}}

იხ. ასევე