თარგი:მთავრული ასოები

სინტაქსი

გამოიყენეთ ეს თარგი იმ გვერდებზე, რომლებიც შეიცავს მთავრულ ასოებთან დაკავშირებულ ბევრ შეცდომას.